Hướng dẫn soạn báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐNN

Trước khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với cơ quan có thẩm quyền cấp phép lao động nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc – hay còn được gọi là giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, khi soạn thảo báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài này, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới được cơ quan có thẩm cho khách hàng một số điểm lưu ý khi soạn thảo báo cáo giải trình này theo đúng quy định của pháp luật và đạt được hiệu quả cao nhất.

1. Khi nào cần soạn thảo công văn xin chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài?

Khi có nhu cầu sử dụng hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải gửi công văn đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, trừ các trường hợp không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Doanh nghiệp, tổ chức cần sử dụng mẫu công văn nào khi thực hiện thủ tục xin chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài?

- Mẫu số 01/PLI Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP): Dành cho người sử dụng lao động chưa từng được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

- Mẫu số 02/PLI Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP): Dành cho doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng.

3. Doanh nghiệp, tổ chức cần lưu ý gì trong quá trình soạn thảo công văn xin chấp thuận?

- Sử dụng đúng mẫu công văn theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình sử dụng của doanh nghiệp.

- hai đầy đủ và đúng thứ tự các thông tin liên quan đến doanh nghiệp như: loại hình doanh nghiệp; tổng số lao động, lao động nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, email, fax, email; thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động; lĩnh vực kinh doanh/hoạt động; người nộp hồ sơ của doanh nghiệp.

- Đối với các thông tin liên quan đến người lao động nước ngoài, điền đầy đủ thông tin:

  + Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật)

  + Số lượng (người)

  + Chức danh công việc (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, đảm bảo phù hợp với vị trí công việc)

  + Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)

  + Hình thức làm việc (một trong các hình thức làm việc quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

  + Địa điểm làm việc (nơi người lao động dự kiến tham gia lao động)

- Đối với mục “Lý do sử dụng người lao động nước ngoài”, cần lưu ý giải trình đầy đủ tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng, khi soạn thảo Mẫu số 02/PLI cần lưu ý điền đầy đủ thông tin các công văn thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài trước đây.

Trên thực tế, các doanh nghiệp, tổ chức không được chấp thuận việc sử dụng người lao động nước ngoài vì nhiều lý do như: sử dụng sai mẫu công văn, giải trình không đúng, không đầy đủ thông tin, giải trình lý do sử dụng người lao động nước ngoài chưa hợp lý, chưa đủ tính thuyết phục.

Do vậy để tránh mất thời gian do chưa hiểu rõ quy định pháp luật hoặc chưa có kinh nghiệm trong việc xử lý các trường hợp liên quan đến xin chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, Quý khách có thể liên hệ với CÔNG TY LUẬT TNHH VICOLY để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G