Thủ tục ủy quyền khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Trường hợp các bên trong quan hệ chuyển nhượng không thể trực tiếp giao kết và thực hiện hợp đồng thì họ hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia giao dịch. Việc ủy quyền này có thể được thể hiện dưới hình thức Giấy ủy quyền hoặc bằng Hợp đồng ủy quyền.

Cụ thể:

- Giấy ủy quyền là văn bản trong đó cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân uỷ quyền cho người khác đại diện mình để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi quy định tại Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập và ký bởi người ủy quyền (ủy quyền đơn phương)

- Còn Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền có thể có thù lao hoặc không có thù lao, việc này phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên hoặc pháp luật có quy định. Hợp đồng ủy quyền được lập và ký bởi cả hai bên, bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Theo quy định của khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 và khoản 1 điều 122 Luật Nhà ở năm 2014, khi ủy quyền thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền trên đất thì giấy ủy quyền bắt buộc công chứng hoặc chứng thực thì mới có giá trị pháp lý.

Hợp đồng ủy quyền được công chứng tại Phòng công chứng, Văn phòng Công chứng, Cơ quan đại diện ngoại giao và phải thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Yêu cầu công chứng

Người ủy quyền có thể soạn sẵn văn bản ủy quyền hoặc đề nghị Công chứng viên soạn thảo. Để yêu cầu công chứng thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014, bao gồm:

– Phiếu yêu cầu công chứng. Nội dung ghi nhận thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ, tài liệu kèm theo; tên văn phòng công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

–  Dự thảo văn bản ủy quyền;

–  Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

–  Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;

–  Bản sao giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu công chứng

Công chứng viên xem xét giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ yêu cầu công chứng, nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên thực hiện thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

Sau đó, Công chứng viên tiếp tục kiểm tra dự thảo văn bản ủy quyền; nếu trong văn bản này có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên phải chỉ ra và giải thích cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Nếu người yêu cầu không sửa chữa phần nội dung vi phạm thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

Khi đã hoàn tất các công việc trên, công chứng viên cho người ủy quyền đọc lại nội dung dự thảo giấy ủy quyền, hướng dẫn người ủy quyền ký tên, điểm chỉ vào giấy ủy quyền trước mặt Công chứng viên.

Bước 3: Công chứng văn bản ủy quyền

Công chứng viên lập lời chứng đối với văn bản ủy quyền. Lời chứng của công chứng viên phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; chứng nhận người ủy quyền hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của văn bản ủy quyền không trái pháp luật và đạo đức xã hội, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ trong văn bản ủy quyền đúng là chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người ủy quyền, người được ủy quyền; trách nhiệm của công chứng viên đối với lời chứng; chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Trên cơ sở văn bản ủy quyền công chứng, người được ủy quyền có thể nhân danh người ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền trên đất, tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Luật TNHH Vicoly Hà Nội với đội ngũ luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm có thể giải đáp cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch ủy quyền mua bán nhà đất, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Vicoly Hà Nội:

Địa chỉ: Số 17/10 Ngõ 121, phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 07.6668.1111

Email: vicolylaw@gmail.com

 

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G